Процедура за ЈАВНИ НАБАВКИ

Годишен план за јавни набавки за 2022 година за општина Пласница