Лијотекст Груп

Лијотекс Груп е основана како семејна компанија и продолжува со оваа традиција и денес. Повеќе од 20-годишното постоење и соочување со голем број на предизвици, се решивме да му се препуштиме на успехот. Постојано се стремиме да се подобруваме, бидејќи нашиот менаџмент редовно учествува на курсеви за обука. Можеме да се опишеме себеси како хумана и пријателска компанија која ги цени своите вработени. Помагаме  во нашиот регион во рамките на нашите можности. Ние сме достапни за сите Вас, сигурни и искрени. Заедно ги решаваме проблемите и сакаме да споделуваме успеси.
Во изминатите години стекнавме многу партнерства  и  со радост очекуваме и се надеваме  на уште повеќе нови партнерства.

Опремување

Производствениот капацитет на Лијотекс Груп е опремен со најнова технологија, како што се:

  • Машина за ринглици Brother
  • Машини за окасти рупици Dürkopp,
  • Автоматски машини за шиење Brother
  • Машина за шиење на копчиња  Brother
  • Ласердки Машини оверлок  со автоматско кинење на конец Brother, Typical, JACK, Justa
  • Машини за кроење
  • Бансек за кроење

Бидете пред времето, соработувајте со нас, за да Ви биде подобра иднината

Одржливост

Ние посветуваме големо внимание на актуелноста на нашите ревизии од страна на странски сертификациони тела. Како што се  ISO 9001:2013,  ISO  45100:2015,  ISO 14001:2013.

Поседуваме и сертификат за нашите производи, Сертификационото тело е признато од ЕУ. Имаме  програми за обука во нашата Фабрика за обучување на млади кадри.