Новости

 • Потпишување на Договор
  Потпишување на Договор
  Одобрување на проектот за изградба на пречистителна станица на територијата на Општина Пласница.Овој проект е дел од нашите иницијативи за унапредување на животната средина и обезбедување на чист воздух и вода во нашата заедница.Проектот се спроведува во соработка со Министерство...
 • 21 ARALIK TÜRKÇE EĞITIM GÜNÜ
  21 ARALIK TÜRKÇE EĞITIM GÜNÜ
  ...
 • Потпишување на Договор со Биро за регионален развој
  Потпишување на Договор со Биро за регионален развој
  На 27.11.2023 година во просториите на Владата на Р.С. Македонија, градоначалникот на општина Пласница потпиша договор за реализација на проектот “Основен проект за линиска инфраструктурна градба-Реконструкција на улици и краци, во н.м Пласница“.Овој договор е склучен помеѓу: Министерство за локална...

ОПШТИНА
ПЛАСНИЦА

Општина Пласница во сегашните администратитвни граници е од 1996 година според новата теритиријална поделба на Република Македонија, со поделба на општина Македонски Брод, кога се формирани уште две нови општини: Самоков и општина Пласница.

Алија Јаоски е роден на 10.01.1968 година во село Пласница- општина Пласница. Основно училиште завршил во родното место Пласница. Дипломирал на Економски факултет.
Зборува повеќе странски јазици Турски, Германски, а спортувањето му е омилена рекреација.
На вондредните локални избори, што се одржа за општина Пласница и за општина Штип на 13.12.2020 година, за прв пат е избран за Градоначалник на општина Пласница, од жителите на општина Пласница повторно ја доби довербата и на локалните избори во 2021 година.

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО

ОПШТИНА ПЛАСНИЦА

Знаменитости на општината

БУЏЕТ

ЈАВНИ НАБАВКИ

ФОРМУЛАРИ

Проекти