Новости

 • Потпишување на Договор со Биро за регионален развој
  Потпишување на Договор со Биро за регионален развој
  На 27.11.2023 година во просториите на Владата на Р.С. Македонија, градоначалникот на општина Пласница потпиша договор за реализација на проектот “Основен проект за линиска инфраструктурна градба-Реконструкција на улици и краци, во н.м Пласница“.Овој договор е склучен помеѓу: Министерство за локална...
 • Потпишување на договор од страна на општина Пласница и Шведска преку програмата на УНДП
  Потпишување на договор од страна на општина Пласница и Шведска преку програмата на УНДП
  Градоначалникот на општина Пласница потпиша договор за техничка документација финансиран со заедничко учество на општина Пласница и Шведска преку програмата на УНДП. Овие проекти се наменети за населено место Пласница и Лисичани....
 • КАМПАЊА „ МОЈОТ ДАНОК, ЗА МОЈАТА ОПШТИНА“
  КАМПАЊА „ МОЈОТ ДАНОК, ЗА МОЈАТА ОПШТИНА“
  Општина Пласница во соработка со УСАИД преку меморандумот за соработка се приклучува кон проектот за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите од кампањата. Мојот данок, за мојата општина ! До подобри општини со навремено подмирување данок на имот. Преку...

ОПШТИНА
ПЛАСНИЦА

Општина Пласница во сегашните администратитвни граници е од 1996 година според новата теритиријална поделба на Република Македонија, со поделба на општина Македонски Брод, кога се формирани уште две нови општини: Самоков и општина Пласница.

Алија Јаоски е роден на 10.01.1968 година во село Пласница- општина Пласница. Основно училиште завршил во родното место Пласница. Дипломирал на Економски факултет.
Зборува повеќе странски јазици Турски, Германски, а спортувањето му е омилена рекреација.
На вондредните локални избори, што се одржа за општина Пласница и за општина Штип на 13.12.2020 година, за прв пат е избран за Градоначалник на општина Пласница, од жителите на општина Пласница повторно ја доби довербата и на локалните избори во 2021 година.

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО

ОПШТИНА ПЛАСНИЦА

Знаменитости на општината

БУЏЕТ

ЈАВНИ НАБАВКИ

ФОРМУЛАРИ

Проекти