Денес ја посети општината министерката за труд и социјална политика м-р Јованка Тренчевска и Драгана Костевска од Здружението за поддршка на идентификувани и потенцијални ранливи групи ЖРТВА, го означивме започнувањето на работа за проектот Помош и нега во домот на лица со попреченост и лица над 65 години, каде што се ангажирани 15 негувателки на територијата на општина Пласница.

Со почит,

Општина Пласница
Градоначалник
Алија Јаоски