Присуство на Градоначачникот на општина Пласница на 27 и 28 септември, 2023 во Маврово, Проектот на УСАИД за Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите на тема: “ПОТТИКНУВАЊЕ ИЗВОНРЕДНОСТ ВО УПРАВУВАЊЕ И СОРАБОТКА”.
Претставници од 27 партнер општини, градоначалници и секретари на општините дискутираа и споделуваа искуства за:

Од страна на тимот на Проектот на УСАИД за Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите на форумот се презентираа и конкретни активности кои ќе следат во наредниот период со цел зајакнување на административниот капацитет на партнер општините и подобрување на услугите кон граѓаните.

· управување со општината во однос на прибирање средства, раководење со финансии, обезбедување услови за економски раст и развој,

· усовршување на лидерски вештини за поефективно локално управување,

· подобрување на соработката со засегнатите страни и поддршка на економскиот раст во општините,

· поттикнување на соработка и градење односи меѓу градоначалниците од различни политички провиниенции, и
· добрите практики од студиското патување во САД во локален контекст.