Градоначалникот на општина Пласница потпиша договор за техничка документација финансиран со заедничко учество на општина Пласница и Шведска преку програмата на УНДП. Овие проекти се наменети за населено место Пласница и Лисичани.