Одобрување на проектот за изградба на пречистителна станица на територијата на Општина Пласница.
Овој проект е дел од нашите иницијативи за унапредување на животната средина и обезбедување на чист воздух и вода во нашата заедница.
Проектот се спроведува во соработка со Министерство за животна средина и просторно планирање.
Секој напредок во оваа насока е важен за нас и идните генерации.