Во с.Лисичани-општина Пласница, беше пуштена во употреба нова водоводна линија од неколку извори до резервоарот што ќе ја надополнат потребата на граѓаните, овој проект го започна ЈП КОМУНАЛЕЦ-ПЛАСНИЦА.