На 19 јуни од поројните дождови беше оштетен главниот пат, општината по неодложлива постапка изготви проект и одвои финансиски средства од сопствениот буџет за реализација на овој проект.
Со овој проект добивме огромно проширување на патот кои сега е безбеден за движење на сите возила.