Во тек е изградба на два моста во с.Преглово-општина Пласница, со кои се овозможува безбедно преминување на реката и заштита на патот од излевање на реката која предизвикуваше штета и рушење на главниот пат.