Изградба на проект за енергетска ефикасност и реконструкција на ООУ „Јунус Емре“ с.Лисичани – општина Пласница.

Започната е реализација на проектот за Енергетска ефикасност и целосна реконструкција на ООУ „Јунус Емре“ село Лисичани – општина Пласница.
Целосна реконструкција на училиштето
Современи услови за работа
Максимална грижа за образованието