Почитувани граѓани, започнавме со изградба на улица во с.Лисичани кај Ајсен Бафтироски и Рушит Бафтироски. Инфраструктурната уреденост е од големо значење на секоја една Општина. Секогаш се придржуваме кон ветеното да стане реслност.