Во соработка со Здружението за земјоделски развој Национална федерација на фармери, кое работи во областа на подобрување на состојбата на лица со попреченост кои живеат во рурални средини,
донираше реквизити за детско инклузивно игралиште во училишниот двор во село Лисичани, кое можат да го користат и деца со интелектуална и физичка попреченост.