Целосно завршена улицата што води кон гробишта.Секогаш посветуваме внимание на приоритети кој се од огромно значење.
Исто така извршивме проширување на улицата на која се овозможи паркинг место.