Изградба на потпорен ѕид во село Пласница- општина Пласница на главниот пат, место викано Дапче.