Во село Пласница-општина Пласница се започна изградба на потпорен ѕид и проширување на главниот пат на едно од најкритичните места за во зимски услови.