Во 2022 година, завршена е изградбата на прочистителна станица во с.Пласница – општина Пласница, финансирана од страна на Министерството за животна средина.
Прочистителната станица е лоцирана до реката Треска