Извршена успешна работна акција во С.Дворци.Тампонирање,прочистување на канали и други активности. Ова е само дел од планот, ќе следуваат повеќе активности во иднина.