Улицата во село Преглово кај Авѕија Ибески и Садат Муратоски е целосно реализирана и е пуштена во употреба. Со реализација на овој проект, придонесовме корисниците да се движат по безбедно и посигурно.
Нашата агенда не застанува тука, продолжуваме и понатаму да се грижеме за поефикасна и по безбедна инфраструктура. Успеваме да направиме и повеќе од ветените проекти кои ни се во програма.