Започната нова улица со поплочување во село Лисичани – општина Пласница која истата е завршена.
Со реализација на овие проекти се докажува како ветувањата стануваат реалност.