Поплочување на улица во с.Пласница-општина Пласница