Завршена уште една улица во н.м Пласница- Општина Пласница