Поплочување на улица во н.м Пласница- Oпштина Пласница