Поплочување на улица во н.м Пласница – Општина Пласница