Завршени улици во село Лисичани кои беа ветени, докажуваме дека активно работи нашата Општина и тоа не е се!
Нашта цел е да направиме подобро утре со кое ќе бидат задоволни сите жители на нашата општина и да бидеме пример за тоа како треба да работи една ОПШТИНА.