Поплочување на повеќе улици со н.м Пласница-општина Пласница.