Во село Пласница-општина Пласница во тек е изградба на уште еден проект за фекална канализација, кои е многу значаен за населението на општина Пласница.

Набавка на материјали , Максимална работа