Во општина Пласница се започна изградба на фекална канализација во село Пласница каде што истиот е завршен во 2023 година. Овој проект е од огромно значење за населението на село Пласница,вкупната должина ќе изнесува 1720 метри.

Инвестиција: ЕИБ
Ќе ја зачуваме животната средина
Подобри услови за населението