Целосна реализација на двата мостови во село Преглово кои беа критични точки каде што реката често се излеваше и предизвикуваше штета и рушење на главниот пат.