Изградба на улица во село Лисичани

Почитувани граѓани, започнавме со изградба на улица во с.Лисичани кај Ајсен Бафтироски и Рушит Бафтироски. Инфраструктурната уреденост е од големо значење на секоја една Општина. Секогаш се придржуваме кон ветеното да стане реслност.

повеќе »»

Реконструкција на улица во с.Преглово

Улицата во село Преглово кај Авѕија Ибески и Садат Муратоски е целосно реализирана и е пуштена во употреба. Со реализација на овој проект, придонесовме корисниците да се движат по безбедно и посигурно.Нашата агенда не застанува тука, продолжуваме и понатаму да се грижеме за поефикасна и по безбедна инфраструктура. Успеваме да направиме и повеќе од ветените проекти кои ни се во програма.

повеќе »»

Завршна фаза на проектот изградба на потпорен ѕид на главниот пат место викано ДАПЧЕ

На 19 јуни од поројните дождови беше оштетен главниот пат, општината по неодложлива постапка изготви проект и одвои финансиски средства од сопствениот буџет за реализација на овој проект.Со овој проект добивме огромно проширување на патот кои сега е безбеден за движење на сите возила.

повеќе »»

Водоводна мрежа во село Лисичани – општина Пласница

Во с.Лисичани-општина Пласница, беше пуштена во употреба нова водоводна линија од неколку извори до резервоарот што ќе ја надополнат потребата на граѓаните, овој проект го започна ЈП КОМУНАЛЕЦ-ПЛАСНИЦА.

повеќе »»

Потпорен ѕид с.Пласница – општина Пласница

Во с.Пласница-општина Пласница изграден е потпорен ѕид кој е од големо значење за жителите на Долна Пласница,ПОТПОРЕН ЅИД со должина од 200 метри кој ќе ги заштити жителите на Долна Пласница од излевање на Реката Треска и правење на штети.

повеќе »»

Изградба на два моста во село Преглово – општина Пласница

Во тек е изградба на два моста во с.Преглово-општина Пласница, со кои се овозможува безбедно преминување на реката и заштита на патот од излевање на реката која предизвикуваше штета и рушење на главниот пат.

повеќе »»

Поплочување и проширување на улица во с.Пласница – општина Пласница

Целосно завршена улицата што води кон гробишта.Секогаш посветуваме внимание на приоритети кој се од огромно значење.Исто така извршивме проширување на улицата на која се овозможи паркинг место.

повеќе »»