Завршна фаза на проектот изградба на потпорен ѕид на главниот пат место викано ДАПЧЕ

На 19 јуни од поројните дождови беше оштетен главниот пат, општината по неодложлива постапка изготви проект и одвои финансиски средства од сопствениот буџет за реализација на овој проект.Со овој проект добивме огромно проширување на патот кои сега е безбеден за движење на сите возила.

повеќе »»

Водоводна мрежа во село Лисичани – општина Пласница

Во с.Лисичани-општина Пласница, беше пуштена во употреба нова водоводна линија од неколку извори до резервоарот што ќе ја надополнат потребата на граѓаните, овој проект го започна ЈП КОМУНАЛЕЦ-ПЛАСНИЦА.

повеќе »»

Потпорен ѕид с.Пласница – општина Пласница

Во с.Пласница-општина Пласница изграден е потпорен ѕид кој е од големо значење за жителите на Долна Пласница,ПОТПОРЕН ЅИД со должина од 200 метри кој ќе ги заштити жителите на Долна Пласница од излевање на Реката Треска и правење на штети.

повеќе »»

Изградба на два моста во село Преглово – општина Пласница

Во тек е изградба на два моста во с.Преглово-општина Пласница, со кои се овозможува безбедно преминување на реката и заштита на патот од излевање на реката која предизвикуваше штета и рушење на главниот пат.

повеќе »»

Поплочување и проширување на улица во с.Пласница – општина Пласница

Целосно завршена улицата што води кон гробишта.Секогаш посветуваме внимание на приоритети кој се од огромно значење.Исто така извршивме проширување на улицата на која се овозможи паркинг место.

повеќе »»

Инклузивно детско игралиште во село Лисичани – општина Пласница

Во соработка со Здружението за земјоделски развој Национална федерација на фармери, кое работи во областа на подобрување на состојбата на лица со попреченост кои живеат во рурални средини,донираше реквизити за детско инклузивно игралиште во училишниот двор во село Лисичани, кое можат да го користат и деца со интелектуална и физичка попреченост.

повеќе »»