Прочистителна станица за отпадни води во н.м Пласница

Во 2022 година, завршена е изградбата на прочистителна станица во с.Пласница – општина Пласница, финансирана од страна на Министерството за животна средина.Прочистителната станица е лоцирана до реката Треска

повеќе »»

Изградба на проект – ООУ „Јунус Емре“ с.Лисичани

Изградба на проект за енергетска ефикасност и реконструкција на ООУ „Јунус Емре“ с.Лисичани – општина Пласница. Започната е реализација на проектот за Енергетска ефикасност и целосна реконструкција на ООУ „Јунус Емре“ село Лисичани – општина Пласница.Целосна реконструкција на училиштетоСовремени услови за работаМаксимална грижа за образованието

повеќе »»

Фекална канализација

Во општина Пласница се започна изградба на фекална канализација во село Пласница каде што истиот е завршен во 2023 година. Овој проект е од огромно значење за населението на село Пласница,вкупната должина ќе изнесува 1720 метри. Инвестиција: ЕИБЌе ја зачуваме животната срединаПодобри услови за населението

повеќе »»