Отворени податоци

Табела со верски објекти Табела со спортски објекти Табела со услуги на општина Пласница Табела со Советници во совет на општина Пласница Табела со Проекти за Лер - Локален еконосмки раст за 2021 година Табела со Склучени договори за јавна набавка за 2021 година Табела со Комисии и членови на совет на општината Табела со образовни институции на општинатаповеќе »»

КУЛТУРА

Назив на Џамија, датира од ... I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolorповеќе »»

Извештаи

Годишен извештај на единиците на локалната самоуправа за напредокот на состојбата со еднаквите можности за жените и мажите за 2021 годинаповеќе »»

Информации од јавен карактер

Годишен извештај за информации од јавен карактер Закон за слободен пристап на информации од јавен карактер Список на Советници во општина Пласница Органограм Службени лицаповеќе »»

Буџет

БУЏЕТ 2022 Биланс на приходи став М Биланс Расходи Ставка Биланс Расходи Ставка К Биланс Расходи Ставка Т Буџетски расходи по функции на ЕЛС Фискална табела 2022 Функционални расходи по програми Втор посебен дел РЕБАЛАНС 2021 Биланс на капитални расходи - ребиланс 2 Биланс на приходи на ставка - ребиланс 2 Биланс на расходи на ставка - ребиланс 2 Биланс на тековно оперативни расходи - ребиланс 2 Втор посебен дел - ребиланс 2 Фискална табела - ребалансповеќе »»