Оглас за избор за унапредување на административен службеник по интерен оглас

Оглас за унапредување на административен службеник